درباره مؤسسه

مؤسسه آموزش عالی حوزوی حوزه-آنلاین یکی از مؤسسات حوزه علمیه قم است که آموزش طلاب شاغل، طلاب مقیم خارج از کشور را در سطح یک، دو، سه و چهار حوزات علمیه به عهده گرفته است. این مؤسسه در اولین گام، آموزش 5 رشته در سطح دو، 8 رشته در سطح سه و یک 1 رشته در سطح چهار را ارائه می‌دهد.